::.. Aydın Tenis Kulübü ..::


İddialıyız..
Türkiye'nin en kapsamlı Defi Turnuvası.


Bu yönetmelik 2009 yılından beri her yıl 11 ay süren ve düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz Defi Turnuvamızda;
tecrübe edilerek, geliştirilmiş bir yönetmeliktir.
Kural ve uygulamalarımızın zenginliği "Yönetmelik" ile birlikte "Onay Tablosu"ve "Oyuncu Tablosu"nda net bir şekilde görülebilir.
Türkiye'nin en kapsamlı ve en çok maç oynanan defi yönetmeliğinin son halidir.
Alıntı yapılmasında hiçbir sakınca yoktur. Amaç spora ve tenise hizmettir.

2020 DEFI TOURNAMENT REGULATION
We are ambitious. Turkey's most comprehensive def Tournament.
This regulation has been implemented every year since 2009. It is a regulation developed by experience.
Turkey is the most detailed and most matches played regulations.
There is no harm in quoting. The aim is to serve sports and
tennis.

AYDIN TENİS KULÜBÜ
2020 DEFİ TURNUVASI YÖNETMELİĞİ

GENEL KURALLAR :

1- Defi turnuvasının amacı; 18 yaş üstü tenis oyuncularını kulübümüzde bir araya getirip aralarında maç yaptırarak sıralama oluşturmak, yeni oyun arkadaşları kazandırmak, daha fazla maç yaptırarak tecrübe kazandırmak, oyuncular arasında rekabet ortamı yaratarak tenisin ilerlemesini ve yayılmasını sağlamaktır.
Yeni Başlayan, Teşvik ve Veteran her seviyeye açık, karma bir turnuvadır. Ticari olarak tenis dersi veren aktif tenis eğitmenleri ve antrenörleri ile performans oyuncuları katılamazlar. Aksi durumda, eksik/yanlış bilgi veren oyuncu turnuva sırasında tespit halinde turnuva dışı kalacaktır.

2- Defi turnuvası dikine oynanacak şekilde tek sütunlu bir listedir. Bu listedeki mücadele üstteki oyunculara defi maçı teklif edip yukarıya tırmanmaya çalışmaktır. Teklif etmenin ve teklif değerlendirmelerinin (onayların) belirlenmiş kuralları vardır ve aşağıda açıklanmıştır. Definin ilk sıralaması her yıl Mart ayı başında kayıtlar sonrası sıralama kurası çekilerek yapılır. Defi Turnuvası teklif maçları Aralık ayında biter. Ocak ayında ise 58.maddede açıklanan şekilde final maçları ile tamamlanır.

3- Defi turnuvası Defi Turnuva Komitesinin sorumluluğundadır. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 2020 Komite;
Tayyar Macit Uysal, Ertan Akçam, Gülseren Yılmaz, Ergin Soyerdem üyelerimizden oluşmaktadır.

4- Turnuva Mart ayında başladıktan sonra da defiye katılmak mümkündür. Defiye en son katılım tarihi 2020 yılı için
31 Ağustos
olacaktır. Turnuva başladıktan sonra defiye sonradan katılmak isteyen oyuncu komite kararı ile ve kayıt ücretini ödedikten sonra oyuncu listesinin sonuna eklenecektir. Kulübümüz bünyesinde yapılan yerel turnuvalarda, turnuva devam ederken, (sağlık raporlu veya bilinen sağlık/sakatlık problemi dışında) komite tarafından kabul görmeyen nedenler ile turnuvadan çekilen sporcular bir yıl içinde düzenlenecek yerel turnuvalara katılamayacaklardır.

5- Turnuvaya katılım ücreti 100 TL. olup Tenis Kulübü üyelerine 75 TL.dır. Turnuva Katılım ücreti kayıt ile birlikte ödenecektir.
Turnuvanın işleyişi bakımından uzakta (ilçelerimizde) ikamet eden oyuncuların turnuva tarihini ve saatlerini dikkate alarak kayıt olmalarında fayda vardır.

6- Turnuvalarımıza katılan oyuncuların spor yapmalarına engel herhangi bir sağlık problemi olmaması gerekmektedir. Sporcu turnuvaya yaptırdığı kayıt ile bu sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul etmiş sayılır.

7- Oyuncular kayıt formunda mutlaka cep telefonu ve e-posta adreslerini ve doğum tarihlerinide tam bildirmelidirler. Defi mesaj formu ile gelen soru ve mesajlara cevaplar e-posta yolu ile verilmektedir. Kulüp cep telefonu numarası da mutlaka telefonlara kayıt edilmelidir.

 
TEKLİF KURALLARI :

8- Üste Defi teklif eden oyuncu kazandığı takdirde sıralamada defi ettiği oyuncunun yerine geçecektir. Yenilen ve alt sırasında bulunan oyuncular da doğal olarak birer alt sıraya kayacaktır. Alttan defi teklif eden yenilirse sıralama değişmeyecektir.

9- Turnuva boyunca sıralamada ilk 10'daki oyuncular en fazla 2 üstüne, 11–20 arası en fazla 3 üstüne, 21-30 arası en fazla 4 üstüne, 31 ve alttakiler en fazla 5 sıra üstündeki oyunculara kadar defi teklif edebilecektir. Örnek olarak; 7. oyuncu 5. sıradakine, 19.oyuncu 16.sıradakine, 28.oyuncu 24.sıradakine, 38.oyuncu 33. sıradakine veya 31.oyuncu 26.sıradaki oyuncuya gibi veya 21.oyuncu 17.sıradakine gibi.

10- Defi teklifi internet sitemizde, Defi Turnuvası menüsünde “Defi Teklif Formu” ile yapılacaktır. Defi teklifi doldurulup gönderilmesi, onaylandığı anlamına gelmemektedir. Defi komitesi haftada 2 gün tekliflerin onayı için değerlendirme yapar. Pazar günü akşamı saat 23:00'e kadar yapılan teklifler PAZARTESİ gün içinde, çarşamba günü akşamı saat 23:00'e kadar yapılan teklifler değerlendirilerek PERŞEMBE gün içinde onaylanır ve yayınlanır. Onaylanamayan teklifler listede yer almaz. Saat veya gün olarak geç gönderilen teklifler, sıradaki onay değerlendirmesine kalır.

11- Oyuncu oynama isteği olduğunda aynı teklif formunda ilk tercihini belirtmek şartı ile en fazla 2 teklif yapabilir. Sonraki teklifler (3., 4.isimler) dikkate alınmayacaktır. Teklifte ilk yazılan-okunan isim ilk tercihtir.

12- Defi Teklif ve Mesaj formunda anlamsız, geçersiz E-mail yazan veya kayıt listemizde olmayan E-mail ile atılan, bilerek yanlış yazılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

13- Defiye katılan her oyuncu her ay en az bir(1) maç yapmak zorundadır. Maç yapmayan oyuncu 2 sıra geriler. İkinci ay maç yapmazsa 3 sıra daha geriler. Üçüncü ay tekrarlarsa defi listesinde en alt sıraya düşer. Bu kural için Temmuz ve Ağustos ayları 1 ay sayılmaktadır. Ayları birleştirme veya sıra yenileme yapıp yapmama kararı komiteye aittir.

14- Defi turnuvası süresince 1 defa olmak üzere her sporcu (definin ilk 2 ayı Mart ve Nisan (Salgın sebebiyle Haziran+Temmuz+Ağustos) ile son 2 ayı Kasım ve Aralık hariç, listedeki herhangi bir oyuncuya (İlk 10'daki oyuncular hariç) sıralama gözetmeden (sıradışı) defi teklif edebilecektir. Sıra dışı teklif yapabilmek için en az (wo'lar hariç) 6 fiili oynanmış maç (Salgın dönemi sebebiyle 4 maç) yapmış olma şartı aranacaktır. Bu teklifte özel bir öncelik yoktur. Normal öncelik kuralları uygulanır.

15- Eğer bir oyuncuya hem teklif geliyor, hemde kendi teklifi varsa, öncelik durumlarına bakılır. Defi teklifinde öncelik daima alttan gelen teklife aittir. Yani defi teklif edene, teklif gelmiş ise öncelikle kendisine gelen teklif ile oynamak zorundadır. (Örnek; 7.sıradaki kişi 5.sıradaki kişiye defi teklif etmiş ve kendisine de 9.sıradaki kişi defi teklif etmiş ise öncelikle 9.sıradaki kişi ile oynamak zorundadır.) Bu zorunluluk bir maç için geçerlidir.

16- Listede üstteki oyuncu, aşağıdan gelen teklif varsa oynadıktan sonra üstten bir oyuncuya teklif edebilecek ve oynayacaktır. O maçtan sonra ise alttan gelen teklif ile oynama zorunluluğu tekrar devreye girecektir.

17- Listede üstte teklif edilebilecek oyuncu yok ise (yani üsttekilerin onaylı ve oynanmamış maçları var ise) veya oyuncu kendisi hiç üste teklif etmiyor ve devamlı alttan teklifler geliyorsa, (teklifi alan oyuncu öncelikli bile olsa) alt teklifler onay görür ve oynar."Oynamam, önceliğim vardı" diyemez.

18- Eğer hem teklif eden hem de teklif edilen, her ikisinin de önceliği var ise öncelik alttakinindir. Öncelikli oyuncu ile başka bir oyuncu aynı kişiye teklif etti ise öncelik, çok öncelikli olanındır. İkisi de eşit öncelikli oyuncu ise alttaki önceliklinin ki geçerlidir. İkisi de önceliksiz oyuncu ise alttaki oyuncununki geçerlidir.

19- Öncelikli iken 2 kez alttan maç oynayan oyuncu, üste teklif ediyorsa önceliklidir. Örneğin; alttan gelen teklif tek öncelikli ise olmaz. Alttan teklif, çift öncelikli ise ancak o zaman, alttaki ile oynar. Yani çok adet önceliği olan tekliflerinde önceliklidir. Onaylama işlemide "çok öncelikli"lerden başlar.

20- Maç yapmayanlar için listede aylık sıra yenileme işlemi yapılır ve işlem en alttan başlayarak sırayla yukarı doğru gider. Onaylı oynanmamış maçlarda sıralama tersine dönüyorsa (teklif edilen, teklif edenin altına iniyorsa) yenilemede bu maç iptal edilir, oynanmaz. Aysonu değerlendirmede listede ilk sıradaki oyuncu hariç tutulur.

21- Aylık sıra yenilemede, teklif ile onay tarihine değil, ay içinde kortta maç yapılıp yapılmadığına bakılır. Maçını oynamayıp WO olanlar maç yapmamış sayılacaktır. WO ile kazanlar ise oynamış sayılacaktır.

22- Aylık sıra yenilemede, diğer turnuva süreleri sebebiyle, ay birleştirme komite takdirindedir. Bu kural için Temmuz ve Ağustos tatil ayları 1 ay olarak değerlendirilecektir.

23- Kulübümüzde düzenlenen muhtelif turnuvalar sırasında ve uzun süreli bayram tatillerinde defi teklifleri ve onay gün sayıları dondurulacak ve tüm erteleme ve ilaveler onay sayfasında ilan edilecektir.

 
ONAY SONRASI KURALLAR :

24- Onay ve yayın günü aynı gündür. Onay gününden sonraki 10 gün içinde defi maçının oynanması zorunludur. Definin son ayı ARALIK ayındaki ilk onaydan itibaren maç oynanma gün şartı, onay günü hariç 5 gün olarak uygulanacaktır. Bu süre hava şartları ve komitenin ilan ettiği diğer turnuvalar ve resmi bayram tatilleri dışında (sağlık dahil) hiçbir sebeple uzatılamaz. Komitenin ilan ettiği ve bu sebeplerle oynanamayan süre, ilk mesai gününden eklenir ve turnuva kaldığı yerden devam eder.

25- Onaydan sonra defi teklif onayını, teklif eden oyuncudan öğrenen veya internet sitemizde gören oyuncular ilk 3 gün içinde rakibi ile görüşerek olumlu veya olumsuz, randevu talebine cevap vermek zorundadır. Olumsuz cevapları komiteye vakit kaybetmeden bildirmek gereklidir.

26- Görüşme yapılarak maç gün-saati belirlenmeli ve kortlardan yer ayırtıldıktan sonra defi komitesine kulüp internet sitemiz üzerindeki defi mesaj formu ile maç tarih ve saati bildirilmelidir. Bu durumda komitenin hazır bulunan oyuncuyu koruma imkanı olabilecektir.

27- Eğer teklifi yapan oyuncu 3 gün içinde aramadı ise teklif edilen oyuncu da rakibini arayabilir, aramalıdır ve komiteyi de haberdar etmelidir.

28- Defi teklif eden veya edilen oyunculardan biri 3 gün içerisinde görüşmelerine rağmen maç tarih ve saati konusunda rakibine bir cevap vermezse veya sağlık dahil herhangi bir mazeret beyanından dolayı maç günü veremeyen veya muhtelif aramalara rağmen ulaşılamayan sporcu hükmen mağlup sayılacaktır. (WO)

29- Anlaşmazlıklarda ise; Komite, 3 gün içindeki oyuncuların aralarındaki ilk görüşmeden haberdar edilmek şartı ile ilk görüşmedeki hazır oyuncunun lehine (Diğer oyuncu gün belirtmiyor ise) maç gününü belirleyebilir veya hükmen mağlubiyet verebilir (WO). Her iki oyuncuda ilk görüşmede anlaşılamaz farklı tarihler veriyorsa ve anlaşma zemini yok ise komite kararı ile iki oyuncuda 1 sıra düşer.

30- Her iki oyuncudan da ilk 3 gün içinde bir randevulaşma girişimi olmaması (2 oyuncununda sessiz kalması) veya maç tarih ve saati konusunda anlaşmazlık halinde maç tarih ve saati; 4.gün de defi komitesince kararlaştırılır. Komitenin koyacağı maç günü; ilk onay üzerine 1 onay geçtikten sonraki, sıradaki onaydan önceki akşam (son teklif akşamı) oynanmak üzeredir. Taraflardan maça gelemeyen WO olur. Her iki oyuncuda komitenin koyduğu tarih için yine anlaşmazlık halinde ise 1 sıra düşerler.

31- Maç tarih ve saati komite tarafından konmuş maçın oynanmaması halinde ise defi teklif eden ve edilen her ikisi birden komite tarafından bir alt sıraya düşürülür. Bu sebeple bir oyuncunun oynama isteği, girişimi, hazır bulunması komite için önemlidir. Komitenin istekli ve hazır oyuncuyu korumak adına ilk ve tüm görüşme sonucunu bilmesinde fayda vardır.

32- Yayınlanmış defi teklifini oynamak istemeyen oyuncu müsabakayı kaybetmiş sayılır. Kazanan oyuncu ise maç yapmış sayılır ve maç sayısı ile galibiyet sayısına işlenir.

33- 3 kez arka arkaya WO olan oyuncu 5 sıra düşürülecektir. Bu işlem her 3 kez arka arkaya oynamama durumunda yinelenecektir. Bu oyuncu aylık sıra yenileme işlemine de girecektir. Aynı oyuncu 2.kez arka arkaya 3 adet WO olursa liste sonuna düşürülecektir. Bir veya ikinci WO sonrası maç yapıldığında tablodaki WO adedi sıfırlanır.

34- Komitenin defi onay ilanı olmadan veya kulüp tesisi dışında oynanan maçlar defi olarak kabul edilmez.

35- Hava şartları sebebiyle ertelenen defi maçları hava durumu uygun olduğunda ve en kısa sürede oynanması gerekmektedir. Yağışlı gün sayısı ve maç günü süreleri onay tablomuzda komite tarafından takip ve ilan edilmektedir. Maçları bu sebeple ertelenen oyuncuların rakipleri ile hemen görüşüp yeni maç günlerini belirleyerek kort ayırtmaları ve komiteye internet sitemiz üzerinden yeni tarih ve saati bildirmeleri gerekmektedir.

36- Kort rezervasyonları oyuncular tarafından Kort görevlisine bizzat veya kulüp cep telefonu ile yapılacaktır.

37- Oyuncular kendi maç topları ile oynayacaklardır. Maç topları oyuncuların sorumluluğunda olup, yeni veya çok az oynanmış bilinen marka toplardan olmalıdır.

38- Defi maçları hafta içi saat 18.00 - 20:00 - 22:00 başlangıç saati olarak (karşılıklı anlaşma halinde erken saatlerde de olabilir), haftsonu ise karşılıklı anlaşma ile saat 09.00'dan itibaren oynanabilecektir. Defi maçlarına normalde 1 saat yetmediğinden en fazla 2 saat yer ayrılmaktadır. Bu sebeple ısınma süresi doğru ve kısa ayarlanmalıdır.

39- Defi maçlarında oyunculardan herhangi birinin maçtan en az 2 gün önce ve yazılı olarak talep etmesi durumunda defi komitesi tarafından bir hakem tayin edilebilecektir. Hakem ücreti ise ödenen kort ücreti kadar olacak ve öncelikle talep eden oyuncudan veya oyuncular tarafından karşılanacaktır.

 
MAÇ İÇİ KURALLAR :

40- Haberli olduğu halde zamanında korta gelmeyen ve ulaşılamayan sporcu 15 dakika beklenecek ve eğer gelmezse sonuç karşı oyuncu lehine tescil edilerek, gelmeyen sporcu hükmen mağlup (WO) sayılacaktır. Bu sebeple cep telefonları açık ve ulaşılabilir olmalıdır. Maç saatinden önce korta gelinmelidir.

41- TTF Kıyafet Yönetmeliği'ne göre sporcuların; yazılı, resimli veya takım forması gibi kıyafetleri giymesi uygun bulunmamaktadır.

42- Maç sırasında kort içinde, görevlendirilmiş hakem hariç, başka sporcu, çocuk veya misafir her ne amaçla olursa olsun içeride kimse bulunamaz.

43- Defi maçları sırasında kort arkası duvarlarda başka sporcular tenis oynama ve duvar çalışması yapabilecektir.

44- Defi maçları 3 set üzerinden (2 seti alan galip) avantajlı oynanacak ve TTF ve ITF tenis müsabaka kuralları geçerli olacaktır. Oyunlarda 6-6 eşitlik durumunda 7'li Tie-Break oynanacaktır.

45- Maç esnasında oyunculardan herhangi birinin sakatlıktan veya kabul edilebilir başka bir nedenden dolayı maçı bırakması durumunda o ana kadar alınan sayılar aynen kalır, geriye kalan tüm puan ve oyunları diğer oyuncu kazanmış sayılır. Durum şu şekilde tescil edilir. Örneğin A ve B oyuncusu 1. Seti oynadığını ve A oyuncusu 4-2 önde iken A oyuncusunun sakatlandığını ve maça devam edemediğini varsayalım , bu durumda B oyuncusunun oyun sayısı 6 ya tamamlanır A oyuncusunun sakatlanıncaya kadar aldıgı sayılar geçerli olur ve B oyuncusu o seti 6-4 kazanmış sayılır ikici seti de 6-0 B oyuncusu kazanmış sayılır ve maç skoru B oyuncusunun lehine 6-4,6-0 olmak üzere 2-0 tescil edilmiş olur.

46- Kort içinde ve özellikle maç sırasında cep telefonu ile görüşme yapılmamalıdır. Telefon sessize alınmalıdır veya dışarıda bırakılmalıdır. Rakibe saygı gereği ve terli olunduğu için bu bir gerekliliktir.

47- Tenis Sporu bilindiği üzere tüm dünyada centilmenliği ve saygıyı en üst seviyede tutan bir spor olarak oynanmaktadır. Maçlarda sporcuların Tenis sporunun ruhuna aykırı ve bu özelliğine zarar verecek davranışlarda bulunması halinde komite veya kulüp disiplin kurulunca cezalandırılacaktır. Bu tür davranışlarda bulunan sporcularla ilgili yaptırımlar maçta hakem olması halinde hakemin vereceği raporun, hakem olmaması durumunda görevli Komite üyesinin raporunun Komite veya Kulüp Disiplin Kurulu tarafından değerlendirilmesi sonucu belirlenecektir. (cezalar duruma göre uyarı, hükmen mağlubiyet, turnuvadan ihraç şeklinde olabilecektir) (Ayrıntılar Kulüp Disiplin Yönetmeliğince belirlenmiştir)

 
MAÇ SONRASI KURALLAR :

48- Defi maçı sonuçlandıktan sonra maçın sonucunu hemen kort görevlimize ve/veya turnuva sayfamızdaki defi mesaj formu üzerinden en kısa sürede komiteye bildirmek zorunludur. Sonuç bildirme sorumluluğu sporcuya aittir. Çünkü son teklif akşamındaki maçların gelmeyen sonuçları yüzünden yeni teklifler onaylanamamakta ve bazı oyuncular 4-5 gün, gün kaybetmektedir.

49- Maç sonucunu aynı akşam bildirmeyen veya geç bildiren oyuncuların onay günündeki yeni teklifi değerlendirmeye alınmayacak ve teklif öncelikleri varsa yok sayılacaktır. Çarşamba ve pazar akşam maçlarının sonuçları ivedilikle ve aynı akşam saat 23.30'a kadar bildirilmelidir.

50- Oynanan her maç için yürürlükteki saatlik kort ücret tarifesi uygulanacaktır. Kort ve ışık ücretleri kişi başıdır ve ayrı ayrı ödenecektir. Öğrenciler kort tarifesindeki "üye" tarifesinden ücret ödeyeceklerdir. 1,5 saat sonrası için 2 saatlik kort ücreti alınacaktır.

51- Defi oynamış iki oyuncu kendi aralarında 10 gün içinde tekrar defi maçı yapamaz. Maç tarihi hariç, yeni onay öncesi 10 tam gün geçmelidir. Bu süre definin son ayı Aralık'ta oynanmış maçlar için 6 gün olarak uygulanacaktır.

52- Maçı onaylanmış ve daha oynanmamış maçı olan oyuncuya defi teklif edilemez. Edilmesi durumunda ise komitenin ilk onay gününde bu yeni ilave teklif geçersiz sayılacaktır. Teklifler beklemeye alınmaz, karar günü olumlu veya olumsuz sonuçlanacaktır. Tekliflerin, hakkı saklı değildir.

 
RAPOR - İZİN :

53- Her oyuncu mazeret bildirmeden (Raporsuz sağlık veya sakatlık gibi kısa süreli durumlarda dahil) bir sezonda (definin son 2 ayı Kasım ve Aralık hariç olmak üzere) 2 defa 15 günlük maç yapmama hakkına (izin) sahiptir. Bu süre içinde oyunculara defi teklifi yapılamaz. (yok sayılmazlar) Bu talebi oyuncular defi komitesine yazılı olarak izin başlama tarihini de belirterek önceden veya hemen bildirmek zorundadır. Talepte tarih belirtilmezse, talebin hemen ertesi günü izin başlar. 15 günlük sürenin bitiminde oyuncu bildirimsiz tekliflere açıllır. Eğer oyuncu daha erken dahil olmak isterse form mesajı ile bildirir veya yeni teklif gönderirse iznini bitirmiş sayılır.

54- 15 günden daha uzun sürecek, raporlu sağlık/sakatlık ve birinci dereceden yakınını kaybetme gibi mazeretli durumlarda, istek halinde, (30-45-60-90 gün gibi) "sağlık" izni yayınlatması durumunda bu oyuncu yok sayılır ve teklif yapılamaz. Alttakiler, o oyuncu yokmuş gibi hesaplayıp sıraya teklifte bulunabilirler.

55- Eğer oyuncu muhtelif sebeplerle turnuva süreci içinde veya raporlu/raporsuz izin süreci için artık maç yapmak istemiyor ise form mesajı ile çekildiğini bildirmelidir.

56- Oyuncular izinli veya raporlu olsa bile aylık sıra yenileme işlemine girerler. Listedeki 1. sıradaki oyuncuda sıra yenileme işlemine dahil edilecektir.

 
FİNALLER :

57- Defi son onay tarihi ise 24 Aralık 2020 Perşembe olarak belirlenmiştir. Uzatılan ay için son onay tarihi 25 Ocak 2021.dir.

58- Defi turnuvası teklif maçları bitiminden hemen sonra 2021 Ocak ayı ilk haftasında ilk 8'e giren oyuncular (Final Grubu) kendi aralarında 2 grup halinde gruplarda yarışarak sonrasında yarı final ve final maçları oynarlar. Gruplar oluşumu; A Grubu sıralamada 1-3-5-7. sırada olanlardan, B grubu ise sıralamada 2-4-6-8. sırada olan sporculardan oluşur. Lig usulü maçlar yapılır. Grup maçlarının sonunda gruplarında ilk 2 sırayı alanlar finalleri oynamaya hak kazanırlar. Yarı final maçları ise A grubunun 1.si ile B grubunun 2.si ile karşılaşır. B grubunun 1.si ise A grubunun 2.si ile karşılaşır. Bu maçları kazanan sporcular “Final Grubu” final maçını oynarlar.

59- Defi turnuvası teklif maçları bitiminden sonra 2021 Ocak ayı ilk haftasında sıralamada 9-16 arasına giren oyuncular (Klasman Grubu) kendi aralarında 2 grup halinde gruplarda yarışarak sonrasında yarı final ve final maçlarını oynarlar. Gruplar oluşumu; A Grubu sıralamada 9-11-13-15. sırada olanlardan, B grubu ise sıralamada 10-12-14-16. sırada olan sporculardan oluşur. Lig usulü maçlar yapılır. Grup maçlarının sonunda gruplarında ilk 2 sırayı alanlar finalleri oynamaya hak kazanırlar. Yarı final maçları ise A grubunun 1.si ile B grubunun 2.si ile karşılaşır. B grubunun 1.si ise A grubunun 2.si ile karşılaşır. Bu maçları kazanan sporcular “Klasman Grubu” final maçını oynarlar.

60- Finallerde, yürürlükteki kort ücret tarifesi ve kurallar aynen uygulanır.

 
PUAN - ÖDÜL SİSTEMİ :

61- Turnuvada sezon finallerine katılabilmek için turnuva sonunda WO hariç (kazanılsın veya kaybedilsin farketmez) Final grubunda fiili en az 10 maç yapmış olma, Klasman grubunda ise fiili en az 5 maç yapmış olma yani kortta oynamış olma şartı aranacaktır. Sezon sonu birinci ve ikincilerinde bu şart aranmayacaktır.

62- Sezon sonu puanlama sisteminden faydalanmak için WO hariç (kazanılsın veya kaybedilsin farketmez) fiili en az 5 maç yapmış olma şartı aranacaktır. Sezon içinde turnuvadan çekilen şartları sağlamış ve çok maç yapmış oyunculara puan verip vermeme kararı komite yetkisindedir.

63- Onaylı maçlar bitiminde oluşan sıralamaya göre oyunculara genel puan tablosu için aşağıdaki puanlar verilecektir.

1. 96 Puan
2. 88 Puan
3. 80 Puan
4. 72 Puan
---------------------------
5. 64 Puan
6. 56 Puan
7. 48 Puan
8. 40 Puan
---------------------------
9. 30 Puan
10. 27 Puan
11. 24 Puan
12. 21 Puan
---------------------------
13. 18 Puan
14. 15 Puan
15. 12 Puan
16. 09 Puan

Diğer katılan ve şartları sağlayan her oyuncuya : 4 Puan
En Çok Maç Yapan Oyuncuya : +16 Puan
İlk 8'in Final Grubu Birincisine : +24 Puan
İlk 8'in Final Grubu İkincisine : +12 Puan

64- Ayrıca onaylı maçlar sonu itibariyle oluşan sıralama esas alınmak suretiyle 50 yaş ve üstü katılımcıların 1. ve 2.si de ödüllendirilir.

65- Final oynayan sporculara ödül töreni düzenlenerek kupaları takdim edilir. Klasman grubunda final oynayan sporcular ile, "en çok maç yapan" ve "en çok galip gelen" sporculara da ödüller verilir.

66- Yukarıdaki tüm kuralların yetersiz kaldığı veya ilk defa karşılaşılan durumlarda Defi Komitesinin kararı uygulanır.
Komitelerin varlık sebebine uygun şekilde, alınan karar kesindir.


--------------------------------------------------oo-----------------------------------------------------------

 

Giri? Sayfam Yap S?k Kullan?lanlara Ekle